Ulvilan VPK
Hälytysosasto
 

Osastossa toimii noin 40 aktiivijäsentä. Hälytysosaston tarkoituksena on auttaa kuntalaisia palo- ja pelastustehtävissä. Vuositasolla hälytyksiä on noin 130 kappaletta, johon sisältyy myös ensivastetehtävät ja naapuri kunnille annettu apu.

 

Harjoitukset ovat tiistaisin, jolloin opetellaan ja harjoitellaan palo- ja pelastustehtävissä tarvittavia taitoja. Moni hälytysosastolainen on saanut perusteet jo nuoriso-osastosta ja siirtyneet sitten 16-vuotiaana hälytysosastoon.

 

Vpk:n hälytysosastolla on koulutussuunnitelma jäsenille, jonka mukaan tiedot ja taidot karttuvat. Uusille jäsenille pidetään aluksi perehdytyskurssi, jonka jälkeen kouluttamista jatketaan s

ammutustyökurssilla. Hyväksytysti sammutustyökurssin suorittaneet pääsevät mukaan varsinaiseen pelastustoimintaan.Hälytysosaston johtaja:


Sami Kovanen                     halytysosasto@ulvilanvpk.fi